Technologie pro komfort a zdraví

ProMedicus s.r.o. je dynamicky neustále se rozvíjející společnost v oboru zdravotnické techniky s cíleným zaměřením na páteřní chirurgii.

Našim partnerům, kterými jsou největší zdravotnická zařízení v České republice, poskytujeme komplexní obchodní řešení a poradenskou činnost.

Díky našim zaměstnancům, jimiž jsou lidé s mnohaletými bohatými zkušenostmi z nadnárodních korporací, máme čest a možnost přinášet všem pacientům v České republice nejmodernější medicínské technologie světových lídrů pro zkvalitnění života.


Společnost tímto oznamuje, že byl dne 29.4.2020 do sbírky listin obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze vložen projekt přeměny společnosti ProMedicus s.r.o. Více informací

Neustále usilujeme
o zlepšení života pacientů
s poruchami pohybového aparátu.

Páteřní technologie

Vizí a hnacím motorem společnosti ProMedicus s.r.o. je neustále přinášet pacientům v České republice nejmodernější zdravotnické technologie k co možná nejkomfortnějšímu způsobu života, proto zastupujeme řadu světových společností, které jsou lídry ve svých oborech.

Na českém a slovenském trhu exkluzivně zastupujeme společnost Globus Medical Inc. a nabízíme kompletní portfolio implantátů pro léčbu degenerativních a úrazových postižení páteře. V roce 2013 jsme získali ocenění za nejlepší obchodní zastoupení společnosti Globus Medical Inc.

Referenční pracoviště

Naši zodpovědnost vůči pacientům vyjadřuje dlouhodobá a opakovaná spolupráce s největšími a nejlépe hodnocenými zdravotnickými zařízeními v ČR:

 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Kardiologie Na Bulovce, s.r.o.
 • Karvinská hornická nemocnice a.s.
 • Krajská nemocnice T.Bati, a.s.
 • Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
 • Nemocnice Na Homolce
 • Pardubická Krajská nemocnice, a.s.
 • Úrazová nemocnice Brno
 • Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Globus Medical Exclusive Partner
of Globus Medical Inc.

Sídlo společnosti

ProMedicus s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ: 247 81 771
Společnost vedená u Městského soudu
v Praze, C 173770

Korespondenční adresa

CPI City Center, ProMedicus s.r.o.
Špitálské náměstí 3517/1a
400 01 Ústí nad Labem